lagen.nu

Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:436
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1519

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleintroducerande utbildning som skall förbereda studenterna för fortsatt högskoleutbildning. Förordning (2007:436).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:436

2 § Utbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Utbildningen skall ges på grundnivå och vända sig till nybörjare. Utbildningen skall omfatta högst 30 högskolepoäng. Förordning (2007:436).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:436

3 § Utbildningen skall samordnas med sådan utbildning på gymnasial nivå som ges av kommunal vuxenutbildning, som omfattar högst 20 veckor och som syftar till att ge de studerande kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Förordning (2007:436).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:436

4 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

5 § Bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 §§ högskoleförordningen (1993:100) gäller inte för högskoleintroducerande utbildning. Förordning (2007:436).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:436

6 § Sökande skall trots vad som anges i 7 kap. 12-19, 22 och 23 §§ högskoleförordningen (1993:100) antas till högskoleintroducerande utbildning, om han eller hon med godkänt resultat har gått igenom sådan behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå som avses i 3 §. Förordning (2007:436).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:436

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:763

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU14, rskr. 2001/02:98
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:763

Förordning (2007:436) om ändring i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:436
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
  • 2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 2 § skall en poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.
Rubrik
Förordning (2007:436) om ändring i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

2018:1519

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1519
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation