lagen.nu

Förordning (2002:658) om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-06-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01
Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av juli 2002, nämligen
  • a) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:4) om uppgifter till Trädgårdsräkningen 2000,
  • b) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:16) om uppgifter till djurräkningen i juni 2000,
  • c) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:19) om uppgifter till lantbruksregistret, och
  • d) Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2000:27) om uppgifter till djurräkningen i december 2000.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:658

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:658
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation