lagen.nu

Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:392
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

1 § Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar:

 • 1. uppgifter som finns på valsedlar, och
 • 2. valresultat med angivande av
  • a) namn,
  • b) folkbokföringsort,
  • c) ålder,
  • d) kön, och
  • e) partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt val, eller
  • f) beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem som har varit kandidater i val till Sametinget. Förordning (2008:1277).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:730, 2005:853, 2008:1277

2 § Sådana personuppgifter som anges i 1 § får även lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

2 a § Personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för tillhandahållande av dubblettröstkort enligt 5 kap. 10 § vallagen (2005:837). Förordning (2018:392).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:392

3 § Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2015:14).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:14

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:61

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:61

Förordning (2004:730) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-10-15
SFS-nummer
2004:730
Rubrik
Förordning (2004:730) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Förordning (2005:853) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:853
Rubrik
Förordning (2005:853) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Förordning (2008:1277) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1277
Rubrik
Förordning (2008:1277) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Förordning (2015:14) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2015:14
Rubrik
Förordning (2015:14) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Förordning (2018:392) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:392
Rubrik
Förordning (2018:392) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation