lagen.nu

Förordning (2002:394) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) skall upphöra att gälla vid utgången av juni månad 2002.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:394

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:394
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation