lagen.nu

Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen av samma dag om tillämpning av konventionen skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till förordningen (1978:798) om tillämpning av en konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet.

2 § Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 § Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Bosnien-Hercegovina Civil- och kommunikationsministeriet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:380

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:380
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 23 maj 1992.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation