lagen.nu

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Departement
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2002-01-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-27
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1604
Statens bostadskreditnämnd föreskriver att garantiavgiften enligt 8 § förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder skall motsvara 3 procent av det garanterade lånebeloppet.
I fråga om lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder som avses i 1 § första stycket 2 samma förordning skall dock garantiavgiften motsvara 1 procent av det garanterade lånebeloppet, om garantin utfärdats under åren 1997-1998.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:3

Tryckt format (PDF)

Departement
Statens bostadskreditnämnd
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91, SFS 2001:1190
Ikraft
2002-02-01
SFS-nummer
2002:3
Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002 och tillämpas i fråga om avgifter som betalas in efter ikraftträdandet.

Förordning (2018:1604) om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1604
Rubrik
Förordning (2018:1604) om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation