lagen.nu

Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom det sociala området

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande fyra förordningar och andra författningar skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2002:
  • 1. brevet (1941:756) till Medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänsteårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet,
  • 2. kungörelsen (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter,
  • 3. kungörelsen (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.,
  • 4. cirkuläret (1970:513) till Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis,
  • 5. förordningen (1982:1040) om vissa arbetstagare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
  • 6. förordningen (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna,
  • 7. förordningen (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem,
  • 8. förordningen (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg,
  • 9. förordningen (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:231

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2002:231
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation