lagen.nu

Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2002-04-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:739
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting som beslutats av Skatteverket skall tillgodoföras kommunerna och landstingen genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:739).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:179

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 2001/02:95, bet. 2001/02:FiU26, rskr. 2001/02:198
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2002:179

Lag (2003:739) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr.
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:739
Rubrik
Lag (2003:739) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation