lagen.nu

Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2002-04-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 juni 2002:
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
lagen (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Näringsdepartementet
  • 1. lagen (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
  • 2. lagen (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:144

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
SFS-nummer
2002:144
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation