lagen.nu

Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-04-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i 8 kap. rättegångsbalken om registrering av den som är auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska unionen också skall omfatta den som är auktoriserad som advokat i Schweiz.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:143

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2002-06-01
SFS-nummer
2002:143
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation