lagen.nu

Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1386
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Pensionsmyndigheten ska senast den 30 april varje år göra en samlad redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling. Vid denna redovisning får skulden avseende tillläggspensionssystemet för förvärvsaktiva beräknas utifrån visade antaganden. Redovisningen ska avse systemets finansiella ställning vid utgången av året före det år redovisningen upprättas.

Pensionsmyndigheten ska även senast vid den tidpunkt som anges i första stycket göra en framskrivning av systemets antagna långsiktiga utveckling. Förordning (2009:1194).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:909, 2009:1194

2 § Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje år lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för att redovisningen enligt 1 § första stycket ska kunna upprättas. Förordning (2010:1386).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § Pensionsmyndighetens redovisning och framskrivning ska årligen ges ut i en särskild publikation. Förordning (2009:1194).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:909, 2009:1194

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:135

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2002-04-15
SFS-nummer
2002:135
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002. Under år 2002 skall Riksförsäkringsverket göra redovisningen och prognosen senast den 30 juni och myndigheterna skall lämna Riksförsäkringsverket de behövliga uppgifterna för redovisningen senast den 15 maj.

Förordning (2004:909) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:909
Rubrik
Förordning (2004:909) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Förordning (2009:1194) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1194
Rubrik
Förordning (2009:1194) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Förordning (2010:1386) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1386
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid redovisningen avseende år 2010.

Rubrik
Förordning (2010:1386) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation