lagen.nu

Finansinspektionens tillkännagivande (2002:1175) om ändring i vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2003-01-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2002:709) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 2003 den 11 december 2002 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (Dnr 02-8891-320) enligt följande.
 • 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  • a) trafiklivränta ökas med sex procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666),
  • b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med sex procent (jfr SFS 1971:14),
  • c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214).
Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 2003.
 • 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:
  • a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2003. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om dom i målet i första instans har meddelats före denna dag.
  • b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:1175

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansinspektionen
Ikraft
2003-02-01
SFS-nummer
2002:1175
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation