lagen.nu

Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
För 2003 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med 80 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:1146

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:68
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1146
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation