lagen.nu

Förordning (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-12-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:999
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

1 § I denna förordning lämnas föreskrifter om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

2 § Litteraturpriset får delas ut till författare, vars litterära verk för barn och unga är av allra högsta konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda som Astrid Lindgren förknippas med. Priset får även delas ut till enskilda personer eller andra som på annat sätt utfört ett synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas läsande. Priset får också delas ut för berättande samt till illustratörer.

3 § Litteraturpriset kan ha en eller flera mottagare. Det skall delas ut oberoende av mottagarens nationalitet.

En pristagare får inte utses postumt.

4 § Litteraturpriset delas ut årligen. Prissumman är fem miljoner kronor.

5 § En särskild jury inom Statens kulturråd har hand om nomineringen och beslutar om pristagare. Juryn skall ha administrativt stöd av ett kansli.

6 § Vid juryns handläggning av ärenden tillämpas endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

– 16–18 §§ om jäv,

28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning. Förordning (2018:999).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:999

7 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:1091

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1091

Förordning (2018:999) om ändring i förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:999
Rubrik
Förordning (2018:999) om ändring i förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation