lagen.nu

Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Konventionen har tillträtts av följande stater.
Stat Dag för konventionens ikraftträdande i förhållande till staten Reservationer och förklaringar
Belgien 1997-10-01 -
Danmark 1996-03-01 -
Finland 1993-07-01 -
Frankrike 1992-01-01 Frankrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1
Grekland 1997-09-01 Grekland har avgett en förklaring i enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1
Irland 1993-12-01 -
Island 1995-12-01 -
Italien 1992-12-01 -
Luxemburg 1992-02-01 -
Nederländerna 1992-01-01 -
Norge 1993-05-01 -
Polen 2000-02-01 Polen har avgett en förklaring i enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1
Portugal 1992-07-01 -
Schweiz 1992-01-01 Schweiz har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1
Spanien 1994-11-01 -
Storbritannien och Nordirland 1992-05-01 -
Sverige 1993-01-01 Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1
Tyskland 1995-03-01 Tyskland har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1
Österrike 1996-09-01 Österrike har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket Protokoll nr 1

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:880

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2001-12-04
SFS-nummer
2001:880
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation