lagen.nu

Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:296
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

1 § Denna förordning gäller registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

2 § Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Transportstyrelsen ska se till att det inte förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får styrelsen i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:296).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1226, 2018:296

3 § I fråga om personuppgifter skall registreringen ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter om huruvida den som har beställt en båt har lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar på ett sådant sätt att förmånsrätt uppkommer enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott. Förordning (2010:1550).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1550

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:817

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:817

Förordning (2008:1226) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1226
Rubrik
Förordning (2008:1226) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Förordning (2010:1550) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1550
Rubrik
Förordning (2010:1550) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Förordning (2018:296) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:296
Rubrik
Förordning (2018:296) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation