lagen.nu

Förordning (2001:798) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2002.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 9 343 kronor 934 kronor 253 kronor 77 kronor
4 eller fler axlar 15 086 kronor 1 508 kronor 399 kronor 77 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 8 273 kronor 827 kronor 223 kronor 77 kronor
4 eller fler axlar 13 626 kronor 1 362 kronor 360 kronor 77 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per vecka Avgift per dag
högst 3 axlar 7 299 kronor 729 kronor 194 kronor 77 kronor
4 eller fler axlar 12 166 kronor 1 216 kronor 321 kronor 77 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 243 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:798

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
EGTL36/1988 s33, EGTL44/2000 s1, EGTL40/1996 s1
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:798
CELEX-nr
31988L0077, 31999L0096, 31996L0001
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation