lagen.nu

Lag (2001:525) med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
För år 2001 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå till endast åttio procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:525

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Bet. 2000/01:BoU12, rskr. 2000/01:255
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:525
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation