lagen.nu

Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För fordon med slutsiffra fem i registreringsnumret gäller, i stället för bestämmelserna i 11 § fordonsskattelagen (1988:327), att det skatteår som börjar under år 2001 skall bestå av tretton på varandra följande kalendermånader. För det skatteåret skall fordonsskattens storlek vara tretton tolftedelar av de belopp som framgår av bilaga 1 till fordonsskattelagen. För den första skatteperioden det skatteåret skall skatten vara fem tolftedelar av de belopp som framgår av nämnda bilaga.

2 § Bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) tillämpas vid uppbörd m.m. enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:372

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:372
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation