lagen.nu

Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar från Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) att gälla:
 • 1. CFU 1965:4 Fråga om skatteavdrag på semestermedel, som utbetalas av en av Taxi Intresseförening i Stockholm förvaltad semesterkassa.
 • 2. CFU 1965:11 Skatteavdrag å landstingsanställda läkares inkomst av öppen vård m.m.
 • 3. CFU 1966:7 Fråga om skatteavdrag på semesterersättning, som betalas genom EA:s semesterkassa.
 • 4. CFU 1966:8 Angående skatteavdrag för gift utlänning med arbetsanställning i Sverige men familjen kvarboende i hemlandet.
 • 5. CFU 1967:10 Angående skatteavdrag, då utländskt företag mot ersättning ställer arbetskraft till svenskt företags förfogande.
 • 6. CFU 1968:7 Skatteavdrag på ersättning, som utbetalas till korttidsanställda stuveriarbetare.
 • 7. CFU 1968:15 Angående arbetstagares skyldighet att för arbetsgivare styrka att han själv inbetalat kvarstående skatt.
 • 8. CFU 1969:23 Fråga om artistskatt på ersättning till sångare m.fl. vid jordfästning.
 • 9. CFU 1969:27 Angående skyldighet att i visst fall erlägga artistskatt.
 • 10. CFU 1970:4 Fråga om arbetsgivare - arbetstagareförhållande i visst fall.
 • 11. CFU 1970:6 Förlängning av anstånd enligt 48 § 1 mom. uppbördsförordningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:332

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:332
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation