lagen.nu

Förordning (2001:127) om sommartid

Departement
Infrastrukturdepartementet RST
Utfärdad
2001-03-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år.

Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:127

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST
Förarbeten
EGTL31/2001 s21
Ikraft
2001-11-01
SFS-nummer
2001:127
CELEX-nr
32000L0084
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation