lagen.nu

Lag (2001:1111) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad 2001:1111 har iakttagits.
För år 2002 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 § skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med 80 procent.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:1111

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2001/02:1 utg. omr. 18, bet. 2001/02;BoU1, rskr. 2001/02:66
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1111
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation