lagen.nu

Förordning (2001:1049) om avgifter för ansökningar om upplösning av stiftelser

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Kammarkollegiet skall ta ut avgifter för prövning av ansökning om upplösning av stiftelser enligt lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall.

Avgifterna skall grundas på kostnaderna för prövningen och beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Kammarkollegiet skall meddela de föreskrifter om avgifterna som behövs. Av föreskrifterna skall de närmare grunderna för avgiftsberäkningen framgå.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:1049

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1049
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation