lagen.nu

Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:116
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-15

1 § Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:866

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:866
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som skall tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.

Förordning (2003:1016) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., förordningen
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1016
Rubrik
Förordning (2003:1016) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Förordning (2017:116) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:116
Rubrik
Förordning (2017:116) om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation