lagen.nu

Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:260
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  • 1. vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla, och
  • 2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsföretag som har fått tillstånd enligt 8 § andra stycket samma lag. Förordning (2011:260).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:260

2 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 § Har upphävts genom förordning (2001:915).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:650

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet FPM
Ikraft
2000-08-01
SFS-nummer
2000:650

Förordning (2001:915) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:915
Rubrik
Förordning (2001:915) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Förordning (2011:260) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:260
Rubrik
Förordning (2011:260) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation