lagen.nu

Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-06-15
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Allmän fastighetstaxering av småhusenheter som enligt 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ske år 2002 skall istället ske år 2003.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:542

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU20, rskr. 1999/2000:261
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:542
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation