lagen.nu

Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:805
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja utvecklingen av internationella kontakter till

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:677, 2015:805

2 § Statsbidraget omfattar

  • 1. stipendier för att främja lärares och skolledares internationella kontakter samt för kostnader för deltagande i internationella konferenser och dylikt, och
  • 2. bidrag till skolhuvudmän för utvecklingsarbete som syftar till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

Stipendier enligt första stycket 1 kan ges till en enskild person eller en grupp personer.

Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas med högst ett belopp som motsvarar vad huvudmannen själv avser att bidra med.

3 § Ansökan om stipendium eller bidrag ska göras hos Universitets- och högskolerådet enligt de föreskrifter som myndigheten meddelar. Förordning (2012:716).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:716

4 § Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka som ska få stipendium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella villkor som ska gälla för stipendiet eller bidraget. Förordning (2012:716).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:716

5 § Universitets- och högskolerådets beslut om stipendium eller bidrag får inte överklagas. Förordning (2012:716).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:716

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:523

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:523

Förordning (2011:677) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:677
Rubrik
Förordning (2011:677) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Förordning (2012:716) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:716
Rubrik
Förordning (2012:716) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Förordning (2015:805) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:805
Rubrik
Förordning (2015:805) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation