lagen.nu

Förordning (2000:310) om upphävande av vissa författningar angående kronans jordebok och lotsjordeboken m.m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
dels att 1 § punkterna 2 och 3 förordningen (1862:45) om lotshemman och boningsplatser för lotsar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2000,
dels att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2000, nämligen
  • a) Kammarkollegiets cirkulärbrev den 22 november 1815 till samtliga Konungens befallningshavande angående vad vid skattläggningar å hemman och andra lägenheter, samt därvid åsatta räntors påförande och uppbärande bör iakttagas,
  • b) Kammarkollegiets kungörelse (1870:10 s. 1) angående upprättande av nya jordeböcker, och
  • c) kungörelsen (1936:356) med ändrade bestämmelser rörande den omfattning, i vilken kronans jordebok skall föras, m. m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:310

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Justitiedepartementet L1
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:310
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation