lagen.nu

Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:565
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som av domstol har förordnats till likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på annat sätt.

Ersättningen beslutas av den domstol som har förordnat likvidatorn. Domstolen skall se till att ersättningen snarast betalas ut. Förordning (2005:565).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:431, 2005:565

2 § Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller för den som begär ersättning enligt denna förordning.

3 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättningen till ett lägre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den som fått för mycket snarast betala tillbaka mellanskillnaden.

4 § Har upphävts genom förordning (2005:86).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:306

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:306
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Den tillämpas även på uppdrag som har påbörjats tidigare om uppdraget har avslutats efter den 31 december 1998.

Förordning (2001:431) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförättare och likvidator

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:431
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till bouppteckningsförrättare när en begäran om ersättning har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2001:431) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförättare och likvidator

Förordning (2005:86) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:86
Rubrik
Förordning (2005:86) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer

Förordning (2005:565) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:565
Rubrik
Förordning (2005:565) om ändring i förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation