lagen.nu

Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:527
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Förslag på ledamöter i Första-Fjärde AP-fondernas styrelser enligt 3 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) lämnas av följande organisationer.

Organisationer Antal ledamöter
Landsorganisationen i Sverige Tjänstemännens Centralorganisation Sveriges Akademikers Centralorganisation Svenskt Näringsliv Organisationer som företräder arbetsgivare som inte är anslutna till Svenskt Näringsliv, enligt vad regeringen särskilt beslutar Sveriges Kommuner och Landsting Förordning (2007:527). 4 3 1 4 1 3

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:527

2 § En organisation som föreslår fler än en ledamot bör eftersträva en jämn könsfördelning.

3 § Om en ledamot som utsetts efter förslag från en organisation entledigas eller ledamotens uppdrag annars upphör i förtid, skall den som föreslagit ledamoten lämna ett nytt förslag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:209

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet FPM
Ikraft
2000-05-01
SFS-nummer
2000:209

Förordning (2007:527) om ändring i förordningen (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-07-16
SFS-nummer
2007:527
Rubrik
Förordning (2007:527) om ändring i förordningen (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation