lagen.nu

Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:787
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § I denna förordning lämnas närmare föreskrifter om tillämpningen av lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

Statistiska uppgifter

2 § Transportstyrelsen ska senast den 1 juli varje år till Europeiska kommissionen översända uppgifter om vilka flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik och vilka som når upp till de tröskelvärden som anges i 6 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Förordning (2010:787).

Ändringar/Förarbeten (3)

Kompletterande regel om ledningsenhet vid en flygplats

3 § Med ledningsenhet vid en flygplats avses chefen för flygplatsen, om inte annat beslutas av flygplatsens ägare eller av den som driver flygplatsen. Ett sådant beslut skall skriftligen meddelas Transportstyrelsen. Förordning (2008:1135).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1130, 2008:1135

Kontroll av åtskillnad i bokföringen

4 § Om det intyg som avses i 19 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser visar att bestämmelserna i 18 § samma lag inte har följts, skall Transportstyrelsen anmäla förhållandet och översända intyget samt eventuella andra upplysningar till Konkurrensverket. Förordning (2008:1135).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1130, 2008:1135
5 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).
6 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).
7 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:151

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RST
Förarbeten
EGTL272/96 s36 med rättelse EGTL223/99 s32
Ikraft
2000-05-01
SFS-nummer
2000:151
CELEX-nr
396L0067

Förordning (2004:1130) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §;ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1130
Rubrik
Förordning (2004:1130) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Förordning (2008:1135) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1135
Rubrik
Förordning (2008:1135) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Förordning (2010:787) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:787
Rubrik
Förordning (2010:787) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation