lagen.nu

Lag (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1345

1 § Stöd till kommuner för anläggande av allmänt tillgängliga telenät med hög överföringskapacitet som har beslutats av länsstyrelsen, ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning eller samverkansorganet i Kalmar och Gotlands län enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och som avser stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 juli 2000-31 december 2007 skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2006:1464).

2 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd enligt 1 § som skall krediteras skattekontot.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1335

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 2000/01:1, utg.omr. 22, bet. 2000/01:TU1, rskr. 2000/01:80
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1335

Lag (2001:1273) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:1, utg.omr. 22, bet. 2001/02:TU1, rskr. 2001/02:125
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1273
Rubrik
Lag (2001:1273) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Lag (2002:1127) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:1127
Rubrik
Lag (2002:1127) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Lag (2004:1014) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1014
Rubrik
Lag (2004:1014) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Lag (2006:1464) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1464
Rubrik
Lag (2006:1464) om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Lag (2018:1345) om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1345
Rubrik
Lag (2018:1345) om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation