lagen.nu

Tillkännagivande (2000:1169) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonventionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG- domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, trädde för Sveriges del i kraft den 1 januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996 års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har 1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft.
Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska gemenskapernas tidning (EGT C 27, 26.1.1998, s. 1). Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Brysselkonventionen.
Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen.
Stat Dag för konventionens ikraftträdande för staten Reservationer och förklaringar
Danmark Finland Frankrike Förenade kungariket Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Sverige 1998-12-01 1999-04-01 2000-08-01 2001-01-01 1999-10-01 1999-12-01 1999-06-01 2000-05-01 1998-12-01 1999-10-01 1999-04-01 1999-01-01 - - - - - - - - - - - Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konventionens protokoll.
Tyskland Österrike 1999-01-01 1998-12-01 - Österrike har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konventionens protokoll.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1169

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
2000:1169
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation