lagen.nu

Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:90
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per Avgift per vecka dag
högst 3 axlar 8 185 kronor 818 kronor 221 kronor 68 kronor
4 eller fler axlar 13 216 kronor 1 321 kronor 349 kronor 68 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per Avgift per vecka dag
högst 3 axlar 7 247 kronor 724 kronor 196 kronor 68 kronor
4 eller fler axlar 11 937 kronor 1 193 kronor 315 kronor 68 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlar Avgift per år Avgift per månad Avgift per Avgift per vecka dag
högst 3 axlar 6 395 kronor 639 kronor 170 kronor 68 kronor
4 eller fler axlar 10 658 kronor 1 065 kronor 281 kronor 68 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 213 kronor.
Förordning (2001:90).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1156

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1156

Förordning (2001:90) om ändring i förordningen (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgifter för år 2001

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL36/1988 s33, EGTL44/2000 s1, EGTL40/1996 s1
Ikraft
2001-04-01
CELEX-nr
31988L0077, 31999L0096, 31996L0001
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
2001:90
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2001.

Rubrik
Förordning (2001:90) om ändring i förordningen (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgifter för år 2001
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation