lagen.nu

Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen Finansinspektionen att meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 39 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1127

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1127
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation