lagen.nu

Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1560
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.

Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även andra ärenden till Skatteverket. Förordning (2011:1456).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Skatteverket ska ingå sådana internationella överenskommelser om sättet att tillämpa bestämmelser om skiljeförfarande som enligt skatteavtal ska ingås av behörig myndighet. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2014:1560).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1017, 2014:1560

3 § Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, ska Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (2014:1560).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1017, 2014:1560

4 § Denna förordning gäller inte för ärenden som handläggs av Skatteverket med stöd av bestämmelser i annan författning. Förordning (2014:1560).

5 § Beslut i ett ärende enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2014:1560).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1077

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1077
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

Förordning (2003:1017) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1017
Rubrik
Förordning (2003:1017) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Förordning (2004:288) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:288
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2004:288) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Förordning (2005:758) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:758
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2005:758) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Förordning (2011:1456) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1456
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser 2013 och tidigare års taxeringar.
Rubrik
Förordning (2011:1456) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Förordning (2014:1560) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 2, 3, 4 §§ betecknas 3, 4, 5 §§;ändr. den nya 3 §;ny 2 §
Ikraft
2015-02-01
SFS-nummer
2014:1560
Rubrik
Förordning (2014:1560) om ändring i förordningen (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation