lagen.nu

Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1713
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1614

Ansökan

1 § I denna förordning finns föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1713).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:907, 2010:1713

2 § Till ansökan ska läkarutlåtande om den sökandes hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det. Förordning (2010:1713).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1713

Utbetalning

3 § Har upphävts genom förordning (2008:875).

4 § För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall handikappersättning och vårdbidrag kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall förmånen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag.

5 § Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

  • 1. handikappersättning eller vårdbidrag till den som vistas utomlands, och
  • 2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om handikappersättning eller vårdbidrag. Förordning (2008:875).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:907, 2008:875

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1047

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1047

Förordning (2004:907) om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:907
Rubrik
Förordning (2004:907) om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

Förordning (2008:875) om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §, ändr. 5 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:875
Rubrik
Förordning (2008:875) om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

Förordning (2010:1713) om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1713
Rubrik
Förordning (2010:1713) om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

2018:1614

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1614
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation