lagen.nu

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:591
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

1 § Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (2008:579) sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som är upptagna i bilagan till denna lag.

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna i kap. 6-8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen. Lag (2008:591).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:591

Bilaga

Varuslag
ur 01.01 Levande hästar
ur 01.02 Levande nötkreatur
ur 01.03 Levande tamsvin
ur 01.04 Levande får
01.05 domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus
ur 02.01 Kött av nötkreatur, färskt eller kylt
ur 02.02 Kött av nötkreatur, fryst
ur 02.03 Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst
ur 02.04 Kött av får, färskt, kylt eller fryst
ur 02.05 Kött av häst, färskt, kylt eller fryst
ur 02.06 häst, färska, kylda eller frysta Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och
ur 02.07 gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta Kött och andra ätbara delar (med undantag av
02.09 fjäderfäfett (inte utsmälta eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake torkade eller rökta Svinfett, inte innehållande magert kött, och
ur 02.10 Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
04.01 försatta med socker eller annat sötningsmedel Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte
04.02 socker eller annat sötningsmedel Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med
04.03 Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
04.04 Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
ur 04.05 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
04.06 Ost och ostmassa
ur 04.07 kokta Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller
04.08 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel
ur 07.01 tiden 6 juni-5 juli), färsk eller kyld Potatis (med undantag av nyskördad potatis under
ur 07.09 Sockermajs, färsk eller kyld
ur 07.10 Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst
ur 07.12 Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda
ur 07.13 används för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönderdelade Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som
ur 07.14 eller i bitar och även i form av pelletar Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela
10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg
10.02 Råg
10.03 Korn
10.04 Havre
10.05 Majs
10.07 Sorghum
ur 10.08 Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs
11.01 råg Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och
ur 11.02 vete och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av
ur 11.03 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och hirs
ur 11.04 Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
ur 11.05 Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis
ur 11.06 enligt nr 07.14 Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar
11.07 Malt, även rostat
ur 11.08 Stärkelse
12.01 Sojabönor, även sönderdelade
12.02 rostade eller på annat sätt tillagade Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte
12.03 Kopra
12.05 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
12.06 Solrosfrön, även sönderdelade
ur 12.07 undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönderdelade Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med
ur 12.08 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt av bokollon)
ur 12.12 Sockerbetor, färska eller torkade, även malda
ur 12.14 pelletar Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av
ur 15.01 även utpressade eller extraherade med lösningsmedel Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta,
ur 15.02 getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller
15.03 och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin
ur 15.04 fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja) Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt
15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.07 raffinerade men inte kemiskt modifierade Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även
15.08 raffinerade men inte kemiskt modifierade Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även
15.09 raffinerade men inte kemiskt modifierade Olivolja och fraktioner av denna olja, även
15.10 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09
15.11 raffinerade men inte kemiskt modifierade Palmolja och fraktioner av denna olja, även
15.12 fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt
15.13 fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt
15.14 dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
ur 15.15 undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med
ur 15.16 fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16
ur 15.18 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
ur 16.01 produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande
ur 16.02 konserverade på annat sätt (med undantag av gåsleverpastej) Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller
ur 16.05 blötdjur, beredda eller konserverade Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och
17.01 ren sackaros, i fast form Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt
ur 17.02 glukos och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos,
17.03 socker Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av
ur 17.04 Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk
ur 18.06 Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao
ur 19.01 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01-04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
19.02 Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd
19.03 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
ur 19.04 eller på annat sätt beredd Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt
ur 19.05 kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers)) Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av
ur 20.04, 07.13, Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
ur 20.06 ättika eller ättiksyra, frysta beredda eller konserverade på annat sätt än med
ur 20.05, 07.13, Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr
ur 20.06 ättika eller ättiksyra, inte frysta beredda eller konserverade på annat sätt än med
ur 21.02 undantag av vacciner enligt nr 30.02) Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med
ur 21.04 innehållande kött (inbegripet andra djurdelar) Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar,
21.05 Glassvaror, även innehållande kakao
ur 21.06 någon annanstans (med undantag av konfektyrer) Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna
23.02 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter
23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar
23.04 av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
23.05 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
ur 23.06 Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar
23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon annanstans, även i form av pelletar
ur 23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk)
25.10 aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita Naturliga kalciumfosfater, naturliga
ur 28.08 Salpetersyra
ur 28.09 Fosforpentoxid och ortofosforsyra
28.14 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 28.34 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 28.35 och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta-
31.01 Gödselmedel
-31.05
ur 35.02 Äggalbumin
35.05 förklistrad eller örestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex.
ur 35.07 Enzympreparat innehållande födoämnen
ur 38.09 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per styck högst 1 kg netto)
ur 38.23 Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering
ur 38.24 på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1025

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16, EGTL256/1987 s1
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1025
CELEX-nr
31987R2658

Lag (2008:591) om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL256/1987 s1
Ikraft
2008-11-01
CELEX-nr
31987R2658
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
SFS-nummer
2008:591
Rubrik
Lag (2008:591) om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation