lagen.nu

Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid beräkning av skattepliktig förmögenhet vid 2001 års taxering enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt gäller följande. Vid värdering av sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall, i stället för taxeringsvärdet vid beskattningsårets utgång, taxeringsvärdet vid närmast föregående beskattningsårs utgång tas upp om det är lägre.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2000:1012

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ikraft
2000-12-30
SFS-nummer
2000:1012
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation