lagen.nu

Förordning (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1999-01-21
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
En domstol eller en myndighet som avslår en ansökan om ett tillstånd som är en förutsättning för att en elproduktionsanläggning skall kunna anläggas skall omedelbart sända en kopia av beslutet till Näringsdepartementet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:9

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
EGTL27/97 s20
Ikraft
1999-02-15
SFS-nummer
1999:9
CELEX-nr
396L0092
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation