lagen.nu

Förordning (1999:729) om begravningsavgift

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:807
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

1 § Denna förordning gäller begravningsavgift enligt 9 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).

2 § Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftssatsen för begravningsavgift enligt 9 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). Förordning (2013:807).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:138, 2013:807

3 § Svenska kyrkan ska senast den 1 november underrätta Kammarkollegiet om respektive huvudmans kostnadsberäkningar avseende begravningsverksamheten under det följande beskattningsåret. Om en församling eller kyrklig samfällighet vid denna tidpunkt inte beslutat om sin budget, ska Svenska kyrkan i stället underrätta Kammarkollegiet om den kostnadsberäkning som framgår av upprättat förslag till budget. I sådana fall ska Svenska kyrkan senast den 15 november underrätta Kammarkollegiet om den fastlagda kostnadsberäkningen, om denna avviker från den som framgår av förslaget till budget.

Kammarkollegiet ska senast den 1 december underrätta Skatteverket och Svenska kyrkan om den avgiftssats för begravningsavgiften som ska gälla för det följande beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala kostnaderna. Förordning (2013:807).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Svenska kyrkan ska till Kammarkollegiet lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa avgiftssatsen. Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas till kollegiet. Förordning (2013:807).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:807
5 § Har upphävts genom förordning (2012:138).

6 § Kammarkollegiets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:729

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1999:729

Förordning (2003:1008) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1008
Rubrik
Förordning (2003:1008) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Förordning (2011:1454) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1454
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

Rubrik
Förordning (2011:1454) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Förordning (2012:138) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:138
Rubrik
Förordning (2012:138) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Förordning (2013:807) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2013:807
Rubrik
Förordning (2013:807) om ändring i förordningen (1999:729) om begravningsavgift
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation