lagen.nu

Lag (1999:290) om skattefrihet för prästlönetillgångar vid 2001-2010 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
De särskilda rättssubjekt som avses i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan skall vid 2001-2010 års taxeringar vara frikallade från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:290

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:290
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation