lagen.nu

Lag (1999:247) om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
I fråga om bostadsbidrag för år 1997 skall bestämmelsen om avgift i 22 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag inte tillämpas. Har avgift erlagts skall den betalas tillbaka utan ansökan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:247

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Bet. 1998/99:BoU9, rskr. 1998/99:186
Ikraft
1999-05-15
SFS-nummer
1999:247
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation