lagen.nu

Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Departement
Riksåklagaren
Utfärdad
1999-03-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1557
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-15
Övrigt
Bilagorna finns inte med. Bilaga 1 senast ändrad genom SFS 2018:1557. Bilaga 2 senast ändrad genom SFS 2016:1002. Ny Bilaga 3 genom SFS 2011:778. Bilaga 4.1 senast ändrad genom SFS 2015:631. Bilaga 4.2 senast ändrad genom SFS 2016:378. Bilaga 5 senast ändrad genom SFS 2011:949. Bilaga 7 senast ändrad genom SFS 2018:520. Bilaga 8 senast ändrad genom SFS 2013:172. Bilaga 9 senast ändrad genom SFS 2018:2. Bilaga 10 senast ändrad genom SFS 2018:520. Bilaga 11 senast ändrad genom SFS 2012:604. Bilaga 13 senast ändrad genom SFS 2015:631. Bilaga 14 senast ändrad genom SFS 2015:631. Bilaga 16 senast ändrad genom SFS 2016:1002. Bilaga 17 senast ändrad genom SFS 2016:1002. Bilaga 19 senast ändrad genom SFS 2016:378. Bilaga 20 har upphävts genom SFS 2018:1557. Bilaga 21 har upphävts genom SFS 2018:1557. Bilaga 22 har upphävts genom SFS 2009:1109. Ny bilaga 22 genom SFS 2012:604. Ny bilaga 23 genom SFS 2011:949. Bilaga 24 senast ändrad genom SFS 2012:262. Bilaga 25 senast ändrad genom SFS 2012:262. Rättelseblad 2007:678, 2010:114 och 2011:949 har iakttagits.
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st. rättegångsbalken följande.

1 § Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande de brott som upptas i bilagorna till denna författning. Riksåklagarens föreskrifter (2002:729).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:741, 2002:729, 2016:1002

2 § Ett föreläggande skall uppta ordningsbot med det belopp som anges i anslutning till respektive brott.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1002

3 § Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brott.

4 § De belopp som anges i bilagorna avser gärningar som kan betecknas som normalfall och som bör lagföras genom föreläggande av ordningsbot. Föreligger särskilda skäl skall ärendet överlämnas till åklagare. Riksåklagarens föreskrifter (2002:729).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:741, 2002:729

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:178

Tryckt format (PDF)

Departement
Riksåklagaren
Ikraft
1999-10-01
SFS-nummer
1999:178
Övergångsbestämmelse

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser 3 kap. 61 § i bilaga 1 och bilagorna 7-11 samt 19. Föreskrifterna i dessa delar träder i kraft den 1 juli 2000. Genom författningen upphävs Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott. Det upphävda beslutet skall dock gälla till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603).

Riksåklagarens föreskrifter (1999:885) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 3, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
1999-12-01
SFS-nummer
1999:885
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (1999:885) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2000:741) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§, bil. 10, 16;ny bil. 22
Ikraft
2000-11-01
SFS-nummer
2000:741
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2000:741) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2001:409) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 18
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:409
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2001:409) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2001:1189) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:18) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 4, 13;ändr. bil. 2, 9;nya bil. 4.1, 4.2, 23
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1189
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2001:1189) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:18) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2002:729) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil.1 nr 88, bil. 4.2 nr 5;ändr. 1, 4 §§, bil. 1 nr 101, 102
Ikraft
2002-11-01
SFS-nummer
2002:729
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2002:729) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2003:28) om ändring i riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 10;ny bil. 10
Ikraft
2003-02-13
SFS-nummer
2003:28
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2003:28) om ändring i riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2003:128) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 14 nr 1, 2
Ikraft
2003-05-13
SFS-nummer
2003:128
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2003:128) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2003:250) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 3;ändr. bil. 2
Ikraft
2003-06-10
SFS-nummer
2003:250
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2003:250) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2003:614) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 2 nr 158;ändr. bil. 2 nr 350, bil. 5
Ikraft
2003-11-01
SFS-nummer
2003:614
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2003:614) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2005:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraft
2005-02-01
SFS-nummer
2005:2
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2005:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2005:508) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 112, bil. 8 nr 6, bil. 16 nr 5, 6, 7, 8;ny bil. 17
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:508
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2005:508) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2005:651) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny bil. 24
Ikraft
2005-09-15
SFS-nummer
2005:651
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2005:651) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2006:337) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 4.1 nr 1, bil. 12
Ikraft
2006-06-01
SFS-nummer
2006:337
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2006:337) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2006:947) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 96, bil. 4. 1 nr 1, bil. 10
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:947
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2006:947) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2006:1137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 7, 8, 10;nuvarande nr 5, 6 i bil. 19 betecknas 6, 7;ändr. bil. 1, 2, 4.1, 4.2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;nya nr 5, 8 i bil. 19, bil. 7, 8, 10, 25
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:1137
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2006:1137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2006:1583) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 101, 102
Ikraft
2007-01-15
SFS-nummer
2006:1583
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2006:1583) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2007:137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 11 nr 3, 4
Ikraft
2007-04-15
SFS-nummer
2007:137
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2007:137) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2007:228) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 2, 24, 127
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:228
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2007:228) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2007:345) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraft
2007-06-15
SFS-nummer
2007:345
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2007:345) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2007:678) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1 nr 112, 113, bil. 2 nr 115
Ikraft
2007-08-01
SFS-nummer
2007:678
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2007:678) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2009:903) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. nr 72, 108, 158, 208, 242, 263, 333 i bil.2, rubr. före nr 263, 267 i bil. 2;nuvarande nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 14, 15, 16, 17, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 267, 268, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 i bil. 2 betecknas nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 205, 207, 208, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357;ändr. nr 3, 4, 35, 47, 61, 62, 64, 70, 71, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 97, 98, 104, 105, 112, 114, 115, 138, 159, 171, 190, 191, 196, 204, 206, 209, 215, 216, 221, 234, 241, 243, 245, 246, 254, 256, 261, 274, 280, 284, 302, 327, 330, 342, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 i bil. 2, rubr. till bil. 2, ingressen till bil. 2, rubr. närmast före nr 267 i bil. 2;ny rubr. närmast före nr 43 i bil. 2
Ikraft
2009-07-20
SFS-nummer
2009:903
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2009:903) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2009:932) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. mellanrubrik närmast före nr 267 i bil. 2
Ikraft
2009-10-01
SFS-nummer
2009:932
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2009:932) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2009:1109) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 22;ändr. bil. 5
Ikraft
2009-12-01
SFS-nummer
2009:1109
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2009:1109) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2010:114) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. nuvarande 21, 22, 23 i bil. 4.2, bil. 23;ändr. bil. 10
Ikraft
2010-03-31
SFS-nummer
2010:114
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2010:114) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2011:778) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny bil. 3
Ikraft
2011-07-10
SFS-nummer
2011:778
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2011:778) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2011:949) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 4.2, 5, 11;ny bil. 23
Ikraft
2011-09-01
SFS-nummer
2011:949
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2011:949) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2012:262) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 7, 9, 10, 24, 25;ny bil. 13
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:262
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2012:262) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2012:604) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 2, 11;ny bil. 22
Ikraft
2012-10-10
SFS-nummer
2012:604
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2012:604) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2012:672) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraft
2012-12-01
SFS-nummer
2012:672
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2012:672) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2013:172) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 8
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:172
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2013:172) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2015:534) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. bil. 24;ändr. bil. 1
Ikraft
2015-09-01
SFS-nummer
2015:534
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2015:534) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) (2015:631) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 4.1, 7, 10, 13, 14
Ikraft
2015-12-01
SFS-nummer
2015:631
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) (2015:631) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2016:378) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. nr 8 i bil. 19;ändr. bil. 1, 2, 4.2
Ikraft
2016-05-16
SFS-nummer
2016:378
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2016:378) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2016:1002) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 2, 16, 17 §§
Ikraft
2016-12-01
SFS-nummer
2016:1002
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2016:1002) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2017:289) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraft
2017-05-16
SFS-nummer
2017:289
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2017:289) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil. 1, 9
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2018:2
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2018:520) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. bil. 7, 10
Ikraft
2018-05-28
SFS-nummer
2018:520
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2018:520) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Riksåklagarens föreskrifter (2018:1557) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. bil. 20, 21;ändr. bil. 1
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1557
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2018:1557) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation