lagen.nu

Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-03-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får utfärda intyg om att en tjänsteman eller någon annan, vars befogenhet är angiven i föreskrifter eller på något liknande sätt, har undertecknat en viss handling samt att han eller hon vid tiden för undertecknandet hade en sådan befattning som gav rätt att utfärda handlingen (legalisering).
För varje legalisering tas en avgift ut. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) dock besluta att staten skall stå för kostnaden. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2004:995).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:154

Tryckt format (PDF)

Departement
Utrikesdepartementet
Ikraft
1999-05-01
SFS-nummer
1999:154

Förordning (2001:174) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-06-01
SFS-nummer
2001:174
Rubrik
Förordning (2001:174) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m.

Förordning (2004:995) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:995
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. I ärenden om intyg enligt Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille) som kommit in till Regeringskansliet före den dagen skall dock förordningen tillämpas i dess äldre lydelse.

Rubrik
Förordning (2004:995) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation