lagen.nu

Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:548
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 11 eller 15 § revisionslagen (1999:1079) skall avgifter betalas med följande belopp:

  • a) undantag från bosättningskravet för revisor (11 §), 1 200 kronor,
  • b) undantag från kravet på auktoriserad revisor (15 §), 685 kronor.

Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2014:548).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:359, 2014:548

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:1166

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1166
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.

Förordning (2004:359) om ändring i förordningen (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:359
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. Tillståndsärenden som avses i 11 och 15 §§ revisionslagen (1999:1079) som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Förordning (2004:359) om ändring i förordningen (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Förordning (2014:548) om ändring i förordningen (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 §;nuvarande 2 § betecknas 1 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:548
Rubrik
Förordning (2014:548) om ändring i förordningen (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation