lagen.nu

Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-26
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får under tiden mars-maj 1998 försäkringstagaren säga upp försäkringen med verkan från närmast följande månadsskifte.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:68

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1998-03-20
SFS-nummer
1998:68
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om anslutning till försäkringen den 1 januari 1997.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation