lagen.nu

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:158
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar att någon har insjuknat i eller avlidit av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller någon annan besläktad human spongiform encefalopati, ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar. Förordning (2013:892).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:892

2 § En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

  • 1. patientens eller den avlidnes namn och personnummer,
  • 2. andra uppgifter av betydelse som behövs för att kunna klargöra sjukdomens utbredning och epidemiologi.

3 § Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 § och diagnosen senare visar sig vara felaktig, ska den läkare som i sin verksamhet får kännedom om förhållandet anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1. Förordning (2013:892).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:892

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar och denna förordning. Förordning (2015:158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:158

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:58

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1998-04-01
SFS-nummer
1998:58

Förordning (2013:892) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:892
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
  • 2. Bestämmelsen i 3 § i sin nya lydelse gäller även om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts till Smittskyddsinstitutet enligt 1 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2013:892) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Förordning (2015:158) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:158
Rubrik
Förordning (2015:158) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation