lagen.nu

Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1634
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-15

Allmän bestämmelse

1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Försäkringskassan som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning. Förordning (2004:902).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:902

Normgivningsbemyndiganden

2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt 8–13 eller 23–37 kap. socialförsäkringsbalken att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av balken,
 • 2. att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,
 • 4. särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han eller hon deltar i,
 • 5. avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning av ett sådant möte, och
 • 8. i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel. Förordning (2018:1634).

Verkställighetsföreskrifter

3 § Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av

 • 1. socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet, graviditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, omvårdnadsbidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, merkostnadsersättning och boendetillägg,
 • 2. socialförsäkringsbalken när det gäller ansökan om bostadstillägg till sjukersättning eller aktivitetsersättning,
 • 3. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om förfrågningar och besök,
 • 4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade, och
 • 5. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning enligt 20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om socialförsäkringsskyddet ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndigheten, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verksamhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Förordning (2018:1617).

4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

– enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) när sjukpenningförsäkringen, enligt 27 kap. 29 § socialförsäkringsbalken, gäller med karenstid,

– enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada, och

– enligt 2 § lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet. Förordning (2010:1702).

Ändringar/Förarbeten (3)

5 § Har upphävts genom förordning (2018:1634).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:562

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
1998-07-01
SFS-nummer
1998:562

Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1515
Rubrik
Förordning (1998:1515) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1051
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För tid till och med utgången av år 2002 skall 3 § 1 i dess tidigare lydelse fortfarande gälla utom när det gäller 9 kap.

Rubrik
Förordning (2000:1051) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:132
Rubrik
Förordning (2002:132) om ändring i förordningen (1998:562) om vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:781
Rubrik
Förordning (2002:781) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:88
Rubrik
Förordning (2003:88) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:430
Rubrik
Förordning (2003:430) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2004-04-01
SFS-nummer
2004:116
Rubrik
Förordning (2004:116) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§;nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:902
Rubrik
Förordning (2004:902) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter

Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1131
Rubrik
Förordning (2007:1131) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2008-12-01
SFS-nummer
2008:874
Rubrik
Förordning (2008:874) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1186
Rubrik
Förordning (2009:1186) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1702
Rubrik
Förordning (2010:1702) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1524
Rubrik
Förordning (2011:1524) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:267
Rubrik
Förordning (2012:267) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:978
Rubrik
Förordning (2015:978) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:584
Rubrik
Förordning (2016:584) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1617
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans möjlighet att meddela verkställighetsföreskrifter om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i deras lydelse före den 1 januari 2019.
Rubrik
Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 5 §;rubr. närmast före 5 §;ändr. 2 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1634
Rubrik
Förordning (2018:1634) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation