lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1998-11-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras från och med den 1 februari 1999.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1698

Tryckt format (PDF)

Departement
Statistiska centralbyrån
Ikraft
1999-02-01
SFS-nummer
1998:1698
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation